فقه و سیاست

منتشر شد:

«فقه انقلاب»؛ بازنگری‌ها در فقه سیاسی اسلام

این کتاب در مورد فقه سیاسی و لزوم بازنگری در آن، نقش ملت‌ها و مسئله اهل حل و عقد، بیداری ملت‌ها، انقلاب‌های عربی و تئوری توطئه، ربایش انقلاب، کشورهای انقلابی و مسئله اجرای شریعت، مختصات نظام سیاسی در اسلام، تفاوت دولت دینی و دولت مدنی، اسلام‌گرایان و رابطه با غرب و ... است.

به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «فقه انقلاب؛ بازنگری‌ها در فقه سیاسی اسلام» تألیف احمد ریسونی، با ترجمه مهدی عوض‌پور و مصطفی اسماعیلی توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.
نگارنده در فصل اول ضمن بحث و بررسی در مورد فقه سیاسی اسلامی و میزان نیاز آن به بازنگری، در مورد پیوند و گسست بین شریعت و تاریخ نیز بحث می‌کند.
فصل دوم با عنوان «امامت استیلاء، میان نظریه نیابت و نظریه ولایت»، بیان می‌کند که یکی از موضوعاتی که به بازنگری‌های ضروری جهت تعیین تکلیف آن نیاز دارد، مسئله سرشت قدرت حاکم و منبع قدرت آن است. به این معنا که حاکم هنگامی که قدرت را در اختیار می‌گیرد و بر ملت حکومت می‌کند، آیا به عهده گرفتن این قدرت، ناشی از نیابت است یا ولایت؟ به عبارت دیگر آیا ولایت حاکم از خود او ناشی می‌شود و یکی از حقوق اوست یا از امتی سرچشمه می‌گیرد که او را از جانب خود به ولایت و نمایندگی انتخاب کرده است. همچنین براساس این نکته، آیا حاکم با وکالتی که دارد، نماینده مردم است، یا اینکه به واسطه ولایتی که مستحق اوست، ولیّ و سرپرست مردم است.
فصل سوم نیز در مورد نقش ملت‌ها و مسئله اهل حل و عقد بحث و بررسی می‌کند.
فصل چهارم در مورد انقلاب و فتنه به بحث پرداخته و به دنبال بررسی این موضوع است که منظور از فتنه چیست؟ و در موضوع این کتاب چه اهمیت و جایگاهی دارد؟ لذا این فصل در مورد مفهوم فتنه، اعتراضات و تظاهرات مردمی و دلایل فتنه‌ها و راه‌حل‌های آن بحث می‌کند.
فصل پنجم در مورد انقلاب‌ها و تئوری توطئه خارجی بحث می‌کند.
فصل ششم نیز با عنوان «سرقت انقلاب‌ها و پرکردن شکاف‌ها» در مورد روش‌های مرسوم در سرقت انقلاب‌ها بحث می‌کند.
نویسنده در فصل هفتم به وضعیت کشورها پس از انقلاب و مسئله چگونگی اجرای شریعت پرداخته است. بر همین اساس پس از بیان معنای شریعت، در مورد مسئولیت تمامی مسلمانان در اجرای شریعت نیز بحث می‌کند.
فصل هشتم به بررسی نظام سیاسی در اسلام و گزینه دموکراتیک پرداخته است. موضوعات مورد بررسی این فصل شامل بنیان‌های نظام اسلامی، مرجعیت عالی شریعت، برپایی عدالت بین مردم، مصلحت، شورا و دموکراسی و شریعت الهی است.
فصل نهم نیز در مورد دولت دینی و دولت مدنی بحث می‌کند.
بالاخره فصل دهم نیز به بحث در باب اسلام‌گرایان و ارتباط آنان با غرب پرداخته و بیان می‌کند که پس از به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان آیا جنگ‌ و درگیری‌ها بین آنان شعله‌ور خواهد شد؟ و آیا بین دولت‌های اسلامی و غرب قطع ارتباطی حاصل خواهد شد؟ یا ما شاهد جنگ سرد جدیدی بین غرب و جهان عرب خواهیم بود؟
یادآور می‌شود، کتاب «فقه انقلاب؛ بازنگری‌ها در فقه سیاسی اسلام» تألیف احمد ریسونی، با ترجمه مهدی عوض‌پور و مصطفی اسماعیلی، در قطع رقعی، در 124 صفحه و با قیمت 40 هزار ریال توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده است.
  • کلمات کلیدی :

نظر شما