دوفصلنامه مطالعات اعتبارسنجی حدیث

موضوع: فقه و سایر علوم
نوع مطلب: مقاله

بازپژوهی حیات شخصی ابو‌العباس نجاشی

کتاب فهرست اسماء مصنفی الشیعه اثر ابو‌العباس احمد‌بن‌علی نجاشی مشهور به رجال نجاشی مهم‌ترین اثر فهرستی و رجالی امامیه است.…

اطلاعات اصلی

صاحب امتیاز: حوزه علمیه خراسان
سردبیر: سیدمحمدجواد سیدشبیری
نوع نشریه:
زبان: فارسی
مدیر مسئول: سیدمصباح عاملی
دبیر تحریریه:
مجوز نشریه:
دوره انتشار: دوفصلنامه

صفحات مجازی

وب‌سایت: http://wwww.vsh.journals.hozehkh.com
وب‌سایت:
صفحه در نورمگز:
نمایه در ISC:
نمایه در ISI:
نمایه در Scopus:

راه‌های ارتباطی

آدرس پستی:
تلفن: ۰۵۱۳۲۲۸۰۵۹۰؛ ۰۹۳۷۶۸۶۷۵۷۶؛ ۰۹۳۳۹۰۳۹۲۲۰
کانال در ایتاء https://eitaa.com/rejalkh
کانال در گپ
کانال در آی‌گپ
کانال در سروش https://sapp.ir/rejalkh
ارتباط از وات‌ساب
صفحه در اینستاگرام
کانال در تلگرام https://telegram.me/rejalkh
صفحه در تویئتر
صفحه در فیس‌بوک
کانال در آپارات
کانال در یوتیوب
فهرست